KORZYŚCI AGRONOMICZNE PRZY BRONIE AKTYWNEJ

01

ROTOR PIONOWY

Najlepsze warunki uprawy i gospodarki wodnej

Wideo

02

WYSOKA JEDNORODNOŚĆ GLEBY

Najlepsze warunki dla skutecznego wzrostu materiału siewnego.

Wideo

03

WYRÓWNYWANIE GLEBY

Nierówności są niwelowane przez specjalną tylną listwę.

Wideo

04

REGULOWANA GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA

Najlepszy wybór dla każdego rodzaju upraw i warunków glebowych.

7 cm - 12km/h
12 cm - 7km/h
25 cm - 4km/h

05

GLEBY TWARDE I KAMIENISTE

Bezproblemowa uprawa dzięki technice pionowego rotora.

Wideo

06

GLEBA BŁOTNISTA I PODMOKŁA

Uprawa możliwa dzięki wodoszczelnej obudowie.

Wideo